LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ ĐÓN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH RĂNG HÀM MẶT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Sáng ngày 10/11/2022, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Công bố quyết định và Trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt trình độ đại học theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đứng đầu danh sách các đại học...

SCImago (SCImago Institutions Rankings) vừa công bố bảng xếp hạng các viện nghiên cứu, các trường...

University positions in International University of Health and Welfare (IUHW), Japan

International University of Health and Welfare (IUHW), Japan, is looking for Senior Lecturers and Assistant Professors...