Giới thiệu

KHOA RĂNG HÀM MẶT

  • Địa chỉ: 652 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
  • Điện thoại: (+84-28) 3855 8735 - 3855 2641
  • Fax: (+84-28) 3855 2300
  • Email: khoarhm@ump.edu.vn