Giới thiệu

Đơn vị Đảm bảo chất lượng giáo dục

Nhiệm vụ:

- Bước đầu tham mưu, đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Khoa RHM.

- Tham gia các hoạt động đổi mới chương trình đào tạo (HPET).

- Xây dựng kế hoạch đánh giá và viết tự đánh giá chương trình đào tạo BS. RHM.

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, sinh viên sắp ra trường, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng,... về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường tổ chức sinh hoạt đầu năm với sinh viên về hoạt động đảm bảo chất lượng của Khoa và Trường.

Thành viên:

- PGS.TS. Phạm Văn Khoa

- TS. Trần Xuân Vĩnh

- BSCKI. Nguyễn Văn Vi