Giới thiệu

Tổ Quản trị giáo tài

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quản lý tài sản; cung cấp, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất; bảo hộ an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh.

Thành viên:

- TS. Nguyễn Thu Thủy, Phụ trách chung

- KTV. Nguyễn Đức Anh

- Bà Lê Thị Thùy Dung

- KS. Tăng Quốc Hiền (phụ trách bảo trì)

- Ông Hoàng Minh Hữu

- CS. Đỗ Duy Lâm

- Bà Phạm Thị Kiều Nga

- CN. Nguyễn Vũ Huy Thảo

- Ông Đống Khắc Thống

- Ông Cao Hồng Vinh

- CS. Nguyễn Văn Vượng

Tập thể CB - CNV tổ Quản trị giáo tài
Từ trái sang:
- Hàng trên: KS. Tăng Quốc Hiền, CN. Nguyễn Vũ Huy Thảo, Ông Đống Khắc Thống, CS. Nguyễn Văn Vượng, Ông Hoàng Minh Hữu, CS. Đỗ Duy Lâm
- Hàng dưới: KTV. Nguyễn Đức Anh, TS. Nguyễn Ngọc Yến Thư, Bà Lê Thị Thuỳ Dung, TS. Nguyễn Thu Thuỷ, Bà Phạm Thị Kiều Nga, Ông Cao Hồng Vinh