Lễ tốt nghiệp Khoa Răng Hàm Mặt
12/11/2019

Thời gian:  7g30, thứ Ba, ngày 12/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Sự kiện khác