Thông báo

Thông báo Về việc xét và nhận hồ sơ Ký túc xá năm học 2022-2023
29/09/2022

Thực hiện theo công văn ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Ký túc xá, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận sinh viên vào nội trú ký túc xá năm học 2022-2023.

            Khoa Răng Hàm Mặt thông báo đến sinh viên năm 1 kế hoạch xét và nhận hồ sơ vào tạm trú ký túc xá như sau:

 1. Đối tượng ưu tiên:
 • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật.
 • Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.
 • Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
 • Con mồ côi cả cha và mẹ.
 • Sinh viên là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 1. Chỉ tiêu vào KTX: 37 sinh viên
 • Nam: 13 sinh viên
 • Nữ: 24 sinh viên
 1. Hồ sơ gồm:
 • Đơn xin nội trú (theo mẫu đính kèm)
 • Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tại mục 1
 1. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 26/09/2022 đến ngày 05/10/2022 tại Tổ QLĐT khoa RHM.
 2. Kết quả xét thông báo qua email cá nhân cuối ngày 06/10/2022.
 3. Sinh viên được xét vào ký túc xá tập trung ngày 09/10/2022 để nghe phổ biến qui chế, nội qui (giờ và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong danh sách được xét vào KTX).

 

                                                                                                            KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                           PHÓ TRƯỞNG KHOA         

                                                                                                                       (đã ký)                                                                                               

                                                                                                            TS. Hoàng Trọng Hùng