Thông báo

Chiêu sinh Chương trình ĐTLT Phục hình thẩm mỹ mặt dán sứ
27/09/2020

 1. Đối tượng tham dự: Bác sĩ Răng Hàm Mặt hệ chính quy
 2. Số lượng học viên: 21 học viên
 3. Chương trình đào tạo: 16 tiết
 4. Khai giảng: lúc 08 giờ, thứ Ba ngày 13/10/2020 tại Khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 5. Thời gian học: 13/10/2020 - 14/10/2020
 6. Địa điểm: Khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, số 652 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
 7. Học phí: 12.000.000 đồng/học viên
 8. Hồ sơ đăng ký:
  • Đơn đăng ký (theo mẫu của Trung tâm đào tạo nhân lực y tế)
  • Bản sao bằng tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt hệ chính quy (có công chứng)
  • Nộp hồ sơ và học phí:
   • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/10/2020 hoặc đến khi đủ số lượng học viên
   • Địa điểm: Ban Hành chính, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, số 652 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.558.735
 • Website: daotaonlyt.edu.vn, www.ump.edu.vn
 • Email: daotaonlyt@ump.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ranghammat.ump

Thông tin chi tiết về lớp học có thể xem trong file đính kèm