Thông báo

Chương trình Hội nghị Khoa học kỹ thuật Răng Hàm Mặt lần thứ 42
11/07/2020

Kính gửi Quý đồng nghiệp,

Tiếp theo thư mời Hội nghị KHKT Răng Hàm Mặt lần thứ 42 (Hội nghị tháng Tư năm 2020) và Hội nghị KHKT Nha khoa Việt Pháp lần thứ 16 đã phát hành đầu năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Khoa RHM Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh thông báo xin điều chỉnh thông tin về hội nghị như sau:

  • Hội nghị Việt Pháp lần thứ 16 năm 2020 tạm hoãn sang năm 2021
  • Hội nghị KHKT và ĐTLT Răng Hàm Mặt (Hội nghị tháng Tư năm 2020) dời sang ngày 20-21/7/2020 tại Khoa RHM Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Chương trình hội nghị như sau:

Khoa RHM Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh xin điều chỉnh phương thức đăng ký và phí tham dự hội nghị:

  • Đăng ký tham dự: Tại văn phòng khoa RHM, 652 Nguyễn Trãi, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38558735
  • Phí hội nghị:
Đăng ký trước 01/07/2020

Đăng ký tại Hội nghị

(Sau ngày 01/07/2020 chúng tôi chỉ nhận đăng ký ngay tại ngày Hội nghị)

700.000 đ 800.000 đ

Trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham dự Hội nghị.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG       

TRƯỞNG KHOA RHM     

 

(đã ký)                 

PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan